Visualització de contingut web

Camps de voluntariat juvenil

Els camps de voluntariat juvenil

Un camp de voluntariat juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

S'organitzen camps de voluntariat a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i en altres països.

Convocatòria 2019

Hi ha tres modalitats:

A: Camps a la primavera:

Del 19 al 28 d'abril, amb una durada de 9 dies. La quota per plaça i torn és de 30 €, IVA inclòs. La Inscripció serà de l'11 de febrer al 28 de febrer.

B: Camps a l'estiu

Preferentment en juliol i agost, amb una durada d'entre 10 i 15 dies. La quota per plaça i torn, és de 110 €, IVA inclòs. La inscripció serà a partir del 16 d'abril.


C: Camps a l'hivern: del 26 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020, amb una durada de 9 dies. La quota per plaça i torn és de 30 €, IVA inclòs. La inscripció serà de l'11 de novembre al 29 de novembre.

 

L'edat per a participar en els camps de voluntariat juvenil organitzats a la Comunitat Valenciana estarà compresa entre els 15 i els 30 anys.

Les edats, durada i l'import dels camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI seran els que establisca la comunitat autònoma o entitat organitzadora, i haurà d'ingressar-se en el compte bancari que s'indique en cada cas.

Convocatòria

 

Pots demanar més informació al correu: campsdevoluntariat@gva.es, als telèfons 963108565 / 963108568 o a les nostres xarxes socials.