Visualització de contingut web

Formació

Tema Jove: formació

 

 

Beques per a pràctiques professionals en l'IVAJ

 

CALENDARI CURSOS TEMA JOVE

Us presentem el programa de formació per a personal tècnic de joventut de l'IVAJ. L'objectiu d'aquest programa és proporcionar als tècnics de joventut un conjunt de coneixements i tècniques que els permeta desenvolupar millor i més eficaçment el seu treball quotidià. Intenta ser un programa eminentment útil i pràctic.

Tema Jove Formacio Video

Tema Jove Formacio

Este programa està subjecte a possibles modificacions. L'IVAJ podrà cancel·lar qualsevol activitat o canviar les dates o el lloc de realització per falta de demanda i/o assistència.

Tema Jove Formacio Iframe