Visualització de contingut web

Bones Pràctiques

BONES PRÀCTIQUES D'INTERVENCIÓ AMB JOVES

Buenas prácticas 2019
1. Objecte i finalitat
La present resolució té per objecte el reconeixement d'aquelles intervencions amb joves que puguen ser mereixedores d'especial valor i que puguen servir com a referència per a dissenyar i dur a terme altres actuacions. Amb aquesta finalitat l'IVAJ ha posat en marxa un Catàleg de Bones Pràctiques d'Intervenció amb Joves.
2. Destinataris
Podran participar-hi entitats locals, els organismes que integren el seu sector públic, o en general qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, que hagen desenvolupat el seu projecte d'intervenció amb joves en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
3. Requisits
Les actuacions que es presenten hauran de complir els requisits següents:
a) Comptar amb professionals de joventut en el seu disseny, seguiment i avaluació.
b) Haver estat executades amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud, de manera que se n'hagen pogut valorar els resultats.
c) Han de poder ser replicades.
S'exclouran aquelles actuacions que només continguen una planificació o un disseny.
4. Presentació de sol·licituds
Les entitats interessades presentaran una sol·licitud per activitat. El formulari estarà obert de forma permanent a la fi que les entitats puguen presentar les seues propostes sempre que vulguen. El catàleg s'actualitzarà amb les bones pràctiques reconegudes.
5. Procés de selecció
Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades, l'IVAJ nomenarà una comissió de valoració, que es reunirà dues vegades a l'any i podrà demanar a les entitats participants totes les dades addicionals que considere necessàries per a la valoració de les sol·licituds i, resoldrà la inclusió en el Catàleg de Bones Pràctiques d'Intervenció amb Joves, d'aquelles que considere.
6. Criteris per a la selecció de bones pràctiques
La comissió de valoració haurà de subjectar-se a estos deu criteris. Els treballs es valoraran d'acord amb els anteriors criteris i podran obtindre fins a un punt per cada criteri. Perquè puga ser considerada bona pràctica, l'actuació haurà d'haver sigut valorada com a mínim amb 7 punts.
7. Reconeixement
Els treballs seleccionats seran recopilats en el Catàleg de Bones Pràctiques d'Intervenció amb Joves.
 
Bones Pràctiques 2018
L'Ajuntament de Benicarló és reconegut per la seua 'Fira de la Joventut', que es considera bona pràctica en la mesura que fomenta la participació de les associacions del municipi i de la comarca i que ha funcionat com a motor comarcal d'activitats per a joves. 
 
La 'Patrulla Verda' de l'Ajuntament del Pilar de la Horadada també entra a formar part del catàleg de Bones Pràctiques ja que es tracta d'un projecte d'oci educatiu arrelat en l'entorn i amb continuïtat en el temps.
 
El 'Fòrum Jove de Quart de Poblet' de l'Ajuntament de Quart de Poblet destaca com a bona pràctica per promoure un procés de participació juvenil. 
 
El projecte 'Morvedre Multimèdia Sagunt' de l'Ajuntament de Sagunt és una bona pràctica ja que aprofita les tecnologies de la informació i de la Comunicació per a treballar l'oci educatiu i la participació. 
 
L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant amb el seu projecte 'Ens movem' destaca com a iniciativa d'oci educatiu i inclusiu amb el teatre i l'art com a elements transformadors de la societat.
 
Finalment, el programa de 'Oci educatiu i participació en centres juvenils' de la Federació de Cases de Joventut es considera un bon treball que conjunta dos aspectes rellevants en matèria de joventut.
 

Accés a la convocatòria 2018