Visualització de contingut web

QUÈ SÓN LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL?

Són infeccions que es transmeten a traves de les relacions sexuals. Una sola relació amb la persona infectada és prou per al contagi.

Cóm reconeixer-les?

L'aparició de molésties, picor, úlceres, coentor, taques en els genitals, secrecions anormals o altres signes estranys en els teus genitals i zona perianal, són símptomes que poden fer sospitar d'una infecció de transmissió sexual.

Per què són importants?

  • Perquè la incidència d'algunes va en augment.
  • Perquè la falta d'informació sobre els seus símptomes en dificulta la identificació.
  • Perquè la vergonya fa que s'evite parlar-ne, cosa que contribueix a propagar-les.
  • Perquè si no es tracten poden tenir conseqüències greus.

Visita al teu metge

Visualització de contingut web

Enllaços