Visualització de contingut web

Serveis d'Informació Juvenil

L'IVAJ, de conformitat amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, potència i impulsa el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, i coordina el seu funcionament a través del CCDIJ (Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil)

Els serveis d'informació de la Xarxa Valenciana tenen com a principal objectiu proporcionar al jove la informació més actualitzada, la documentació que li fa falta per als seus projectes i les assessories que li permeten desenvolupar-los. Està integrada per tots aquells centres i punts d'informació distribuïts per la Comunitat Valenciana i que figuren en el cens de l'IVAJ.

 

Tipus de serveis d'informació juvenil

Els centres d'informació juvenil (CIJ) són aquells que recopilen, tracten, elaboren i difonen informació adreçada específicament als joves i, en la mesura de les seues possibilitats, els ofereixen assessorament personalitzat.

Els centres associats d'informació juvenil (CIJA) són aquells que, promoguts per associacions, recopilen i difonen informació entre els joves.

Els punts d'informació juvenil (PIJ) difonen, entre els joves, materials informatius que, totalment o majoritària, els són proporcionats per un centre d'informació juvenil.

Les assessories o centres especialitzats (CIJE) són serveis que ofereixen informació i assessorament sobre temes concrets i específics.

 

 

 

 

Què és inFòrum?

És una reunió de tècnics de joventut de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, que organitza el CCDIJ des de 2001. Durant dos dies es tracten i discuteixen diversos temes d'interès per a les persones que treballen amb joves, i en definitiva per als i les joves, que no hem d'oblidar que són el nostre objectiu principal.

Servicios de información video