Oferta concertada

Oferta concertada

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

 

Resolució i adjudicació de torns i places per a les estades de Viu l'Estiu 2019

Convocatòria 2019/2020

 

 

        

 

Esta campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu.

Mínim de places: 15
Edats: entre 7 i 30 anys
Màxim de nits: 15 nits