Oferta concertada

Oferta concertada

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

Convocatòria 2020/2021

 

Llistat de les sol·licituds rebudes fins al dia 7 de gener de 2020 en la modalitat Viu l´Estiu, amb un número d'ordre assignat.
Es podran presentar al·legacions des del  8 al 21 de gener de 2020 tots dos inclosos.
El sorteig (que determina l'ordre d'adjudicació) se celebrarà el dia 23 de gener de 2020 a les 9,30 hores, en la seu de l'IVAJ de València. 
 

Correcció d'errades per la qual es publiquen els annexos VIII ( tarifes) i IX (períodes d'estades).

Resolució de convocatòria

Procediment PROP Viu l'Estiu

Procediment PROP Viu l'Hivern

Terminis de presentació de sol·licituds.

Viu l'estiu:

  •     Les sol·licituds presentades fins al 7 de gener de 2020 es numeraran correlativament per ordre d'entrada. Una vegada transcorregut aquest termini es farà pública la llista de sol·licituds rebudes amb el número d'ordre assignat, i l'adjudicació de places es determinarà per sorteig públic.
  •     Les sol·licituds presentades a partir del 8 de gener de 2020 es numeraran correlativament i s'adjudicaran per ordre d'entrada. S'admitiran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

Viu l'hivern:

  • Presentació de sol·licituds a partir de l'11 de desembre de 2019 i fins a un mes abans del començament de cada estada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifes 2020-2021

 

Convocatòria 2019/2020

Resolució i adjudicació de torns i places per a les estades de Viu l'estiu 2019

Procediment PROP

 

        

 

Esta campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu.

Mínim de places: 15
Edats: entre 7 i 30 anys
Màxim de nits: 15 nits