« Ves enrere

L'IVAJ presenta les polítiques de Joventut de la Comunitat Valenciana en la Comissió Intermediterrànea de Regions Perifèriques i Marítimes.

L'IVAJ presenta les polítiques de Joventut de la Comunitat Valenciana en la Comissió Intermediterrànea de Regions Perifèriques i Marítimes.

L'emancipació juvenil i l'oci educatiu són els eixos centrals què #XarxaJove articula dins dels serveis a la joventut en tot el territori

L'IVAJ ha presentat en la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes (CRPM) el programa 'Xarxa Jove', la xarxa territorial de serveis a la joventut anàloga a altres xarxes de serveis, com els sanitaris, socials, educatius o d'ocupació. 

La CRPM reuneix en 160 regions de 25 estats de la Unió Europea, i té com a objectiu aconseguir que els interessos i necessitats de les regions membres es tinguen en compte en les polítiques europees amb alt impacte territorial. L'any passat, el IVAJ va presentar el projecte Jove Oportunitat (JOOP) en la conferència celebrada en Patras, Grècia.

La Xarxa Jove, a través de la municipalització dels serveis de joventut, es dota de professionals de joventut tot el territori, ofereix recursos com l'educació en valors, finança activitats, desenvolupa programes com a Albergs, Carnet Jove, Erasmus+, camps de voluntariat, Jove Oportunitat, i la creació d'un Observatori de joventut, tot això inscrit en un programa més ampli, l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). 

El director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, en la seua intervenció en el Seminari internacional de l'Assemblea General de la Comissió Intermediterrànea de la CRPM, ha participat recentment en la sessió dedicada a "reforçar els esforços de cooperació per un Mediterrani més cohesionat, inclusiu i sostenible". 

Martí ha abordat el desenvolupament de les polítiques integrals de Joventut de la Comunitat Valenciana en la sessió dedicada al "Enfocament en la Joventut al Mediterrani", on ha explicat que les polítiques públiques de Joventut "estan cridades a exercir un paper rellevant tant des del punt de vista de la inclusió com de l'articulació per tot el territori". 

El director de l'IVAJ ha fet una crida a "atendre en major mesura la dimensió territorial, la qual constitueix una variable de gran rellevància a l'hora de lluitar contra les desigualtats i en favor de la diversitat". 

Martí ha definit els dos grans reptes de les polítiques de joventut: facilitar l'emancipació: formació, ocupació, habitatge, mobilitat i l'oci educatiu o educació no formal que completa l'educació formal, treballant les mateixes competències clau per a l'aprenentatge permanent. 

Per a això, tal com s'ha fet en la Comunitat, ha assegurat, "cal adequar el marc legislatiu, posant a les persones joves en el centre. Esta transformació suposa posar l'accent des de la participació a l'apoderament, així com fomentar l'educació participativa des de l'escola als centres educatius, des dels grups a les associacions".