D'interés

« Ves enrere

¿Qué és el suplement Europass?

¿Qué és el suplement Europass?

EUROPASS és un expedient personal compost per cinc documents, que podràs utilitzar per a comunicar i presentar de manera clara i senzilla les aptituds, les titulacions i certificacions adquirides al llarg de la vida en tota Europa (Unió Europea, Àrea Econòmica de Lliure Comerç, Espai Econòmic Europeu i els Països Candidats), sempre que vullgues buscar treball o sol·licitar l'admissió en algun programa educatiu o formatiu.

Dos documents són de lliure accés, pot elaborar-los el propi interessat:

  • El Curriculum Vitae (CV) que li permet presentar les seues capacitats i qualificacions personals amb claredat i eficàcia.

  • El passaport de Lenguas és una ferramenta per a autoavaluació de les destreses i qualificacions lingüístiques.

Tres documents que expedixen les autoritats d'educació i formació: