Visualització de contingut web

MODALITATS I REQUISITS

  • Juvenil (1 any-5 € / 2 anys-8€)

Este carnet està destinat a jóvens majors de 14 anys i menors de 30 anys. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d'arreu del món.

  • Adult (1 any-10 € / 2 anys-16€)

Este carnet està destinat a majors de 30 anys. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d'arreu del món.

  • Familiar (1 any-18 € / 2 anys-19€)

Este carnet el poden obtindre les parelles, i els seus fills menors de 14 anys. Cal presentar l'original o fotocòpia del llibre de Família en el moment de l'emissió. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d'arreu del món.

  • Grup (1 any-16 € / 2 anys-25€)

Este carnet el poden obtindre grups de 10 persones com a mínim. És imprescindible per a allotjar-se en qualsevol dels més de 4.000 albergs juvenils de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils que existeixen actualment en 60 països d'arreu del món.