Visualització de contingut web

Intercanvi juvenil

Un intercanvi ofereix a grups de jòvens, procedents de diferents països, la possibilidad de trobar-se i de conèixer millor les seues respectives cultures. Els grups planifiquen junts l'intercanvi al voltant d'un tema d'interés mutu.
Un projecte d'intercanvi jovenil comprèn varies etapes: la preparació, la realització d'activitats i el seguiment.

Durant l'intercanvi jovenil, els participants duran a terme conjuntament un programa de treball (combinació de tallers, exercicis, debats, simulacions, activitats a l'aire lliure, etc.) dissenyats i preparats per a ells abans de l'intercanvi.

 

Què és un intercanvi juvenil ?

Permet a grups de jóvens de dos o més països membres de la Unió Europea i associats conviure junts. Permet desenrotllar habilitats, augmentar la sensibilització sobre temes socials, conéixer països i noves cultures, en el marc d'un aprenentatge no formal o informal.

Qui pot participar en un intercanvi juvenil ?

Participen jóvens entre 13 i 30 anys dels països de les organitzacions d'enviament i acollida, i sempre acompanyats d'una persona major d'edat.

Si participen jóvens menors de 18 anys, les organitzacions participants hauran de sol·licitar una autorització al pare, mare o tutor llegar del menor.

Quines organitzacions poden participar?

Associacions sense ànim de lucre, grups informals de jóvens, administracions locals d'àmbit local de països del programa i de països veïns associats, també, empreses que compten amb programes de responsabilitat social.

Quantes persones poden participar en un intercanvi juvenil ?

Un intercanvi juvenil haurà de tindre un mínim de 16 i un màxim de 60 participants en el seu conjunt (excloent al / els líder/és de grup).

Cada grup de país participant tindrà un mínim de 4 jóvens.

Si faig un intercanvi juvenil, puc fer en un futur un Servici Voluntari Europeu ?

Sí, són activitats compatibles.

Cal tindre en compte que l'edat requerida per al SVE és a partir de 17 anys.

Quant dura un intercanvi juvenil ?

L'activitat de l'intercanvi juvenil pot durar entre 5 i 21 dies (excloent els dies de viatge)

Dispose d'assegurança ?

Les organitzacions participants hauran d'assegurar als jóvens participants davant de qualsevol risc derivat de la participació en el projecte.

Què és un grup informal de jóvens ?

És un grup de jóvens que no té personalitat jurídica legalment reconeguda, però que compta amb un representant legal capacitat per a actuar en nom del grup, sent este el responsable del grup de la gestió econòmica.

Quants diners em va a costar?

No et suposarà cap despesa.

El programa cobrirà les despeses de viatge, tant per a arribar com per a tornar del país d'acollida. Es disposarà d'allotjament i manutenció en condicions adequades.

Com es finança ?

S'abonen les despeses del viatge i altres complements com suport organitzatiu, suport a necessitats especials i costos excepcionals, d'acord amb la guia del programa Erasmus+ vigent.

Com puc validar els coneixements adquirits ?

Per mitjà del certificat "Youthpass", la Comissió Europea garantix l'experiència d'aprenentatge no formal i les competències adquirides en el projecte.