Visualització de contingut web

Guies, formularis i terminis

Per a participar en el programa Erasmus+ cal seguir una sèrie de passos. Pots trobar la informació relativa a les guies informatives, formulari de sol·licitud i termini de presentació en el portal informatiu erasmusplus.
 

Els passos per a presentar una sol.licitud són els següents:

  • La organització ha de registrar-se en el Portal de Participants.
  • Comprovar que el projecte compleix amb els criteris per a ser elegible (tipus d'activitat, perfil de participants, durada, etc.), d'exclussió (acopliment d'obligacions fiscals i tributàries, presentació de documentació, etc.) i de selecció (capacitat financiera i operativa).
  • Comprovar les condicions de financiació per a cada acció, d'acord amb els principis establits per a les subvencions de la UE: irretroactivitat, no acumulació de subvencions, despeses elegibles, etc.
  • Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.

Guies

La guia Erasmus+ permet conèixer en profunditat el programa. Esta ferramenta es útil, tant per a les organitzacions, institucions i entitats que organitzen activitats incloses en el programa, com per als propis participants.

La guia especifica totes les normes i condicions que han de complir la major part de les accions per a rebre una subvenció del programa.

A més d'esta guia informativa, existeixen altres publicacions que serveixen per a entendre millor el funcionament del programa i algunes ferramentes amb les quals compta, com la plataforma lingüística, la mobility tools i l'ús de la base de dades entre d'altres.

Pots consultar i descarregar-te les guies del programa en el portal informatiu erasmusplus de l'Injuve.

Formularis

Per a  participar en el programa caldrà utilitzar una sèrie de formularis. En el portal informatu erasmusplus de l'Injuve, hi trobaràs diferents tipus: uns serveixen per a acreditar a les entitats que volen formar part del Servei de Voluntariat Europeu, altres són per a sol·icitar les Accions Clau 1, Clau 2 i Clau 3. Accedeix als formularis.

Terminis

Tots els terminis de presentació de les sol·licituds expiren a les 12.00 h (migdia), hora de Brussel·les.

Dates per a presentar una sol·licitud durant l'any 2020:

PER A L'ACCIÓ CLAU 1

Tres terminis Data límit presentació de sol·licituds Projectes que comencen entre
1r 5 de febrer (prorrogat a l'11/2) 1 de maig i el 30 de setembre del mateix any
2n 30 d' abril 1 d' agost i el 31 de desembre del mateix any
3r 1 d' octubre 1 de gener i el 31 de maig de l'any següent

 

PER A L'ACCIÓ CLAU 2*

Tres terminis Data límit presentació sol·licituds Projectes que comencen entre
1r 5 de febrer 1 de juny i el 30 de setembre del mateix any
2n 30 d' abril 1 de setembre del mateix any i el 31 de gener de l'any següent
3r 1 d'octubre 1 de febrer i el 31 de maig de l'any següent

*Els projectes de suport a la innovació es presentaran únicament el 30 d'abril per a projectes que comencen entre l'1 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021.

PER A L'ACCIÓ CLAU 3

"Diàleg de la joventut: Contactes entre els jóvens i els responsables de la presa de decisions en l' àmbit de la joventut"

Tres terminis Data límit presentació de sol·licituds Projectes que comencen entre
1r 5 de febrer 1 de maig i el 30 de setembre del mateix any
2n 30 d'abril 1 d' agost i el 31 de desembre del mateix any
3r 1 d'octubre 1 de gener i el 31 de maig de l'any següent

 

fullet