Visualització de contingut web

Garantia Juvenil

Logo_Garantia_Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu que els joves majors de 16 y menors de 30 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Per a ser beneficiari de la garantia juvenil han de complir-se una sèrie de requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea.

  • També poden inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

  • Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. *

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Sol·licitar i presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil.

Els joves que estigueu inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil teniu ja accés a píndoles formatives, que s'han habilitat de forma gratuïta en la vostra àrea personal del portal de Garantia Juvenil.

A més, teniu cursos de formació actualitzats per comunitats autònomes a la vostra disposició

 

L'IVAJ i la Garantia Juvenil:

Els joves poden rebre ajuda per a inscriure's en el Sistema de Garantia Juvenil acudint al CIJ de l'IVAJ. El jove que s'acoste al CIJ rebrà:

  • Informació i orientació sobre la garantia juvenil a Espanya: Què és; Quins objectius té; Qui poden inscriure's; Quin tipus de prestacions oferix. 

I ara pots inscriure't directament mitjançant l'aplicació. 

 

Altres opcions per a accedir o inscriure't en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil


Localitza en el mapa el teu SIJ + Garantia juvenil:

Mapa garantia juvenil

Garantia Juvenil

Més informació: