Visualització de contingut web

FORMACIÓ

Animació en el temps lliure infantil i juvenil
Des de les Escoles d'Animació Juvenil es proporciona una formació adequada a totes les persones interessades en participar en activitats d'animació en el temps lliure infantil i juvenil.

Tema Jove

L'IVAJ convoca beques per a pràctiques. Els requisits, entre d'altres, són: ser residents a la Comunitat Valenciana, no ser major de 35 anys, i tenir la llicenciatura o el grau en algunes titulacions.

Programa de formació per a personal tècnic de joventut de l'IVAJ. L'objectiu d'aquest programa és proporcionar als tècnics de joventut un conjunt de coneixements i tècniques que els permeta desenvolupar millor i més eficaçment el seu treball quotidià

Idiomes
Cursos d'idiomesTallers d'anglés caps de setmana d'immersió lingüística en albergs de l'IVAJ i Summer camps amb classes i activitats en anglés per als més jóvens

Residències juveniles
Les residències juvenils de l'IVAJ ofereixen allojament a jóvens que, pels seus estudis, han de desplaça-rse fora del seu domicili.

També pots accedeir a cursos d'altres entitats a la nostra Agenda #Qfer

Que es el IVAJ video

D'interès

« Ves enrere

En marxa per la inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves

En marxa per la inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves

Esta és una formació de M'importa. Educar en valors de l'IVAJ, i s'emmarca en la línia de sensibilització de l'Estratègia Valenciana per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024. El projecte es realitza amb la col·laboració de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió.

Persones destinatàries
Professionals de Joventut de la Xarxa Jove

Data: 16 de maig (9:00-14h).

Lloc: En la seu de Sant Joan de Déu Serveis Socials de València. Carrer Luz Casanova, 8. 46009 València
Es planteja la formació com una activitat dinàmica i participativa, per això es proposa fer-la a la seu d'una entitat membre de la Xarxa. L'equip tècnic de l'EAPN CV-Xarxa per la Inclusió dinamitzarà i portarà a terme la formació, emprant ferramentes i tècniques apropiades.

Continguts:

1) Taller formatiu per al personal de la Xarxa Jove. (9:00-12h)

Presentació del treball de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió i de l'Informe sobre l'Estat de la Pobresa a la Comunitat Valenciana.

Proposta per a la inclusió: Marc institucional. Oportunitats i sinergies entre l'IVAJ i les entitats d'acció social, per a facilitar la participació, l'oci i cultura a joves en risc de pobresa i/o exclusió social.

2) Visita guiada. (12-14h)

Visita als recursos de l'entitat Sant Joan de Deu Serveis Socials

Conclusions i tancament de sessió

Nombre màxim de participants: 20-25 persones.

Nota:  Està previst fer una sessió similar a les comarques de Castelló a partir de setembre de 2019

Inscripcions: