Visualització de contingut web

Preguntes freqüents - IVAJ

Si tens dubtes sobre els programes de formació de l'IVAJ o sobre els continguts específics per a la recerca de formació, posa't en contacte amb nosaltres. Pots llegir les respostes a les consultes que altres persones han fet en l'apartat de Preguntes freqüents. Si no trobes, però, resposta a la teua demanda, envia'ns la consulta, i assessors especialitzats et respondran de forma personalitzada 

abonament transport

Alicante

¿DÓNDE ESTÁN Y QUÉ HORARIO TIENEN LAS OFICINAS TAM DE ATENCIÓN AL CLIENTE?

On estan i quin horari tenen les oficines TAM d'antenció al client? La ubicació, telèfon i horaris de les oficines TAM d'atenció al client són les següents: Oficina TAM principal (c/...

¿DÓNDE SE PUEDE RECARGAR?

On es pot recarregar? En els punts de recàrrega habilitats o en les oficines TAM. IMPORTANT: La primera recàrrega (21,20 €) ha de realitzar-se i abonar-se en les oficines TAM abans...

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU TRAMITACIÓN

Documentaciò necessària per a la tramitació Fotocòpia del DNI  Carnet Jove en vigor Fotografia del titular (grandària carnet) Justificant de pagament del preu...

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR Y TRAMITAR ESTE BONO?

On es pot comprar i tramitar este bono jove? La targeta personalitzada Móbilis Jove es tramita en les oficines TAM d'Atenció al Client. Per a major comoditat de l'usuari, la tramitació...

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?

Qui pot beneficiar-se? Els joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos) titulars del Carnet Jove

¿QUÉ EMPRESAS PARTICIPAN?

Quines empreses participen? MASATUSA (totes les línies), LA ALCOYANA (totes les seues línies metropolitanes excepte les línies "C") i FGV (en la Zona A).

¿QUÉ ES LA TARJETA MÓBILIS JOVEN (BONO JOVE) Y QUÉ BENEFICIOS TIENE?

Què és la targeta móbilis jove (bono jove) i quins beneficis té? És un títol personal i intransferible, vàlid en el Transport Alacant Metropolità (TAM), que permet al seu titular...

Castellón

FAQ - On es pot recarregar?

On es pot recarregar? Es recarrega en estancs, quioscos i comerços autoritzats.

FAQ - On estan i quin horari tenen els centres d'atenció al client?

On estan i quin horari tenen els centres d'atenció al client? Per a sol·licitud, tramitació i arreplegada de targetes Móbilis personalitzades: 961 923 292 (informació d'EIGE...

FAQ - Documentació necessaria per a la tramitació

Documentació necessària per a la tramitació Per a fer la sol·licitud s'ha d'aportar o digitalitzar, en el punt de venda autoritzat la documentació següent:  1 fotografia de...

FAQ - On es pot comprar i tramitar este abonament?

On es pot comprar i tramitar este abonament? La targeta personalitzada Móbilis Jove es pot solicitar a la web  www.tarjetamobilis.com , estancs, quioscos concertats i comerços...

FAQ - Qui pot beneficiar-se?

Qui pot beneficiar-se? Els joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos) titulars del Carnet Jove  

FAQ - Quines empreses participen?

Quines empreses participen? TUCs (Transport Urbà de Castelló), HICID, AUTOS MEDITERRÁNEO i TRAM (Transport Metropolità de la Plana).

FAQ - Que es l'abonament 30 dies jove i quins beneficis te?

Què és l'abonament "30 dies jove" i quins beneficis té? És un títol coordinat, personal i intransferible, vàlid l'àrea metropolitana de Castelló, durant , des de la primera validació,...

Valencia

FAQ - On estan i quin horari tenen els centres d'atenció al client?

On estan i quin horari tenen els centres d'atenció al client? Telèfon d'informació al client 900 46 10 46 - Gratuït Horaris dels Espais del Client Colom    ...

FAQ - On es pot recarregar?

On es pot recarregar? Es recarrega en estancs, quioscos autoritzats i estacions de Metro.

FAQ - Documentació necessaria per a la tramitació

Documentació necessaria per a la tramitació Per a fer la sol·licitud s'ha d'aportar en el punt de venda autoritzat la documentació següent:  1 fotografia de carnet 1...

FAQ - On es pot comprar i tramitar este abonament?

On es pot comprar i tramitar este abonament? La targeta personalitzada Móbilis s'obté en les estacions de Metro, en els centres d'atenció al client de Metro, Centre d'Atenció al Client...

FAQ - Qui pot beneficiar-se de l'atj?

Qui pot beneficiar-se de l'atj? Els joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos) titulars del Carnet Jove

FAQ - Quines empreses participen en l'atj?

Quines empreses participen en l'atj? MetroValencia, EMT i MetroBus

Carnet Jove

FAQ - Si sóc estranger, necessite tindre "papers" per a obtindre el Carnet Jove?

Si sóc estranger, necessite tindre "papers" per a obtindre el Carnet Jove? No. Per a fer-te el Carnet Jove només necessites un document identificatiu (passaport, DNI...).

FAQ - On i com puc obtindre el Carnet Jove?

On i com puc obtindre el Carnet Jove? Hi ha dos modalitats de targeta de Carnet Jove, la clàssica i la financera. Has de triar una d'elles.  Carnet Jove...

formació

Estudis

FAQ On puc homologar el meu títol universitari?

On puc homologar el meu títol universitari? La xarxa NARIC et serà útil si vols saber com homologar el teu títol universitari perquè siga reconegut en un altre país de la Unió Europea i...

participació

Vull col·laborar amb una ONG a Llatinoamèrica, com poden ajudar-me?

El programa La Joventut en Acció permet participar en projectes solidaris que es porten a terme en altres àrees del món, a més d'Europa. No hi ha la modalitat de beca, però sí que es pot elaborar un projecte que, seguint els principis del Programa, supose el desplegament d'una activitat solidària en una organització d'un altre país.

temps lliure

Activitats

FAQ - Quina documentació he de presentar per a formalitzar una reserva?

Quina documentació he de presentar per a formalitzar una reserva? DNI i, si s'escau, el Carnet Jove. Els menors deuran presentar autorització dels pares o tutors legals.

Activitats. Camps de Voluntariat

FAQ - A partir de quina edat es pot participar en els Camps de Voluntariat?

A partir de quina edat es pot participar en els Camps de Voluntariat? En els Camps de Voluntariat realitzats en la Comunitat Valenciana l'edat per a participar és de 18 a 26 anys. ...

FAQ - On reservar?

On reservar? Les activitats d'esquí les realitzen els ajuntamentsa a través dels seus centres d'informació juvenil. Per a informar-te hauràs de dirigir-te a ells o consultar el nostre...

FAQ - Si no puc inscriure'm personalment en un Camp de Voluntariat, què puc fer?

Si no puc inscriure'm personalment en un Camp de Voluntariat, què puc fer? Si no pots acudir personalment a inscriure't el dia i hora que t'ha correspost en el sorteig pots autoritzar...

Activitats. Oferta Concertada i Lliure

FAQ ¿Cuántas solicitudes para la Oferta Concertada podemos presentar?

Quantes sol·licituds per a l'Oferta Concertada podem presentar? Cada entitat pot fer un màxim de 4 peticions al llarg de tota la campanya. No obstant això, una mateixa entitat podrà dur...

FAQ En la Oferta Concertada ¿Podemos elegir los días que nos interesen? ¿Cuál es el mínimo de días que podemos pedir?

en Oferta Concertada, Podem triar els dies que ens interessen? Quin és el mínim de dies que podem demanar? Hi ha dos modalitats: Oferta Concertada. No es poden demanar dies solts...

Campaments per a jóvens

FAQ - A qui es dirigeixen estes activitats?

A qui es dirigeixen estes activitats? En funció de l'activitat que es contracte. Per a l'estiu del 2017, les edats varien entre els joves que hagen nascut en 2005 o en anys anteriors,...

Carnets

¿Cómo pagar el importe de los carnets?

Com pagar l'import del carnet? En efectiu o amb targeta, en les oficines de l'IVAJ. En les entitats col·laboradores per mitjà de transferència.

¿Dónde se pueden solicitar los carnés?

On es poden sol.licitar els carnets? A les oficines de l'IVAJ i en altres entitats, com ara ajuntaments o universitats, a través dels centres d'informació juvenil. Llocs...

FAQ - Com justificar que soc estudiant?

Com justificar que sóc estudiant? Amb un certificat d'estudis, la matrícula, o per mitjà d'un document semblant en què conste l'any acadèmic actual.

FAQ - Obtindré suficients descomptes?

Obtindré suficients descomptes? En general són descomptes en museus, exposicions, restaurants, botigues, allotjaments..., però varien molt d'un país, o ciutat, a un altre. Et recomanem...

FAQ - Quina validesa tenen els carnets?

Quina validesa tenen els carnets? Els carnets d'albergs tenen un any de validesa natural (p.ex. del 12/02/2006 a l'11/02/2007).  Els carnets d'estudiant i de professor es...

Carnets. Carnet d'alberguista

FAQ ¿Dónde se expide el carnet de alberguista y qué vigencia tiene?

On s'expedeix el carnet d'alberguista i quina vigència té? La tramitació de les diferents modalitats del carnet d'alberguista s'efectua a les oficines de l'IVAJ, Ajuntament i altres...

FAQ Es obligatori tindre el carnet d'alberguista per a reservar?

Es obligatori tindre el carnet d'alberguista per a reservar? No. Tot i que és imprescindible la tinença del carnet d'alberguista per a qualsevol persona que desitge allotjar-se en un...

Esquí

Allotjament

Generalment, els estudiants coneixeran l'adreça de l'allotjament al país de destinació abans d'eixir d'Espanya. En el cas d'allotjament en família, poden haver-hi canvis de família a...

Com sol·licitar un curs

Els cursos estan adreçats a jóvens de 14 a 35 anys. En el moment de fer la reserva s'ha de presentar el DNI i, per a obtindre el descompte corresponent, el Carnet Jove. Els menors...

El meu fill/a tindrà algú a qui dirigir-se?

Si, en començar el curs, els estudiants mantindran una xarrada amb personal de l'escola, responsables d'allotjament i responsables del programa social, els quals seran, allí, el seu...

FAQ - A qui es dirigeixen estos cursos?

A qui es dirigeixen estos cursos? A jóvens de 16 a 30 anys. Els menors hauran de presentar una autorització dels seus pares.

FAQ - Hi ha cursos tot l'any?

Hi ha cursos tot l'any? Si, el programa funciona tot l'any. Hi ha escoles a què et pots incorporar cada dilluns i, en canvi, d'altres que marquen unes dates d'inici concretes per a cada...

FAQ - On reservar?

On reservar? Les activitats d'esquí les realitzen els ajuntamentsa a través dels seus centres d'informació juvenil. Per a informar-te hauràs de dirigir-te a ells o consultar el nostre...