Destacat

Manual per a la prevenció del discurs de l'odi i de l'extremisme violent a través de la informació juvenil

Manual per a la prevenció del discurs de l'odi i de l'extremisme violent a través de la informació juvenil

Lligams.

Esta guia és una eina per als professionals de joventut amb la qual poder treballar la prevenció i valorar i comprendre les diferències i diversitats. Mostra claus per a entendre alguns aspectes de l'extremisme violent, encara que és principalment un catàleg de recursos pràctics per a professionals, educadors/es i voluntaris/ies que treballen amb joves.A través de més de 40 activitats es treballen 4 eixos de temàtics d'intervenció:

  1. Conéixer-se a un mateix, confiança i autoestima
  2. Diversitat i convivència
  3. Comunicació interpersonal
  4. Educació per a la comunicació i informació

La versió francesa, Liaisons, va nàixer arran dels atacs a París de 2015. El grup de membres francòfons d'ERYICA va proposar al Consell d'Europa desenvolupar una eina preventiva, dirigida específicament a persones que treballen en joventut.

La primera part vol augmentar la comprensió de termes com a radicalització, extremisme violent, prevenció o resiliència; també aclarir els mecanismes específics i desafiaments que planteja l'extremisme violent. Defineix el paper que tenen tant els actors en l'educació formal com en la no formal i els/les informadors/es juvenils a l'hora de previndre la radicalització violenta, donant pistes de la millor manera d'intervindre dins dels límits de la seua professió i de les seues competències.

La segona part és pràctica. Es compon d'una caixa d'eines amb activitats, seleccionades per la seua rellevància, la seua facilitat d'ús i la seua capacitat per a tindre un impacte positiu entre un públic jove. Pretén, com a mínim, obrir les ments a noves possibilitats i enriquir els seus coneixements.

Per a cada activitat trobem objectius, públic al qual va dirigit, materials necessaris, com desenvolupar millor l'activitat, com adaptar-la a qualsevol necessitat específica...

Donen l'oportunitat al fet que la joventut experimente, reflexione, analitze i critique, però sobretot perquè s'expresse sobre una gran varietat d'assumptes. Es van descobrint valors com la interculturalitat, la diversitat i la convivència per a fer front als estereotips i prejudicis i a la discriminació.

La Comunitat Valenciana pertany al Grup de Treball Ibèric-Insular d'ERYICA, compost per membres de Portugal, Espanya i Andorra, i té com a objectius servir de plataforma d'intercanvi de bones pràctiques i de cooperació en informació juvenil i fomentar activitats, formacions i recursos sobre informació juvenil.