Visualització de contingut web

CURSOS PARA PREPARAR EXÁMENES OFICIALES, DE NEGOCIOS Y DE LARGA DURACIÓN

ESTEM ACTUALITZANT L'OFERTA DE CURSOS PER A 2019

(LA INFORMACIÓ QUE APAREIX ÉS DE 2018)

Cursos de preparació de les proves oficials que acrediten el nivell de coneixements de l'idioma, com els exàmens IELTS, BULATS o els de la Universitat de Cambridge, i altres cursos amb un temari concret (com a negocis, turisme, art, etc.).

 

CURSOS PER A PREPARAR EXÀMENS OFICIALS, DE NEGOCIS I DE LLARGA DURADA

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE CURSOS

  • Cursos de preparació dels exàmens de Cambridge FCE/CAE: cursos específics per a obtindre estos títols oficials, en els nivells FCE (First Certificate) o CAE (Advanced). En general s'hi treballen les diferents habilitats de l'idioma i s'hi realitzen pràctiques dels exàmens. Hi ha cursos intensius de 4 setmanes, i d'altres defins a 8 o 12 setmanes. Normalment, cal un nivell mínim, de B1/B2 per al FCE i de C1 per al CAE. En molts casos es pot fer l'examen a la mateixa escola.

Taxes d'examen: 155-165 €. Més informació: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html  

GRAN BRETANYA

Kings Educatión Bournemouth

St. Giles Brighton

St. Giles Londres: Londres Centre - Londres Highgate

St. Giles Cambridge

IRLANDA

Cork English College

Atc Languaje & Travel Bray

Emerald Cultural en Dublín

Galway Cultural Institut

Cork English College Juniors Cambridge exam preparation

  • Cursos IELTS: títol oficial per acreditar els coneixements d'anglés, reconegut per universitats i empreses de tot el món. Normalment estos cursos es poden iniciar qualsevol dilluns i solen haver-hi exàmens tots els mesos.

Taxes d'examen: 185 €. Més informació: www.ielts.org

Lewis School en Southampton (UK)

Cork English College (Irlanda)

  • Cursos BULATS: curs general que inclou pràctiques de l'examen. Divendres, en finalitzar el curs, es fa l'examen detipus test per a avaluar i certificar els coneixements d'anglés, d'acord amb els nivells del Marc Europeu de Referència per a las Llengües (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Taxes d'examen: 50 € aprox. Més informació: www.bulats.org

Cursos de PROFESSORS: cursos d'anglés per a professors no nadius d'esta assignatura, alguns son subvencionables amb els programes europeus Comenius o Grundtvig. Solen estar enfocats a millorar les tècniques d'ensenyament a l'aula i a refrescar els coneixements generals de l'idioma. S'hi potencia l'ús de noves tècniques utilitzant noves tecnologies.

Emerald Cultural Dublin (Irlanda)

Cork English College (Irlanda)

St. Giles Londres Centre (UK)

Més informació:

  • Cursos ONE TO ONE: cursos que ofereixen la possibilitat de viure i estudiar a casa del professor rebent clases individuals de l'idioma.
  • Cursos d'anglés de NEGOCIS: cursos que inclouen vocabulari i exercicis en esta àrea específica. 

 

CURSOS DE FRANCÉS per a preparació d'examens

Vichy Cavilam