Convocatòries anuals

« Ves enrere

Convocatòries anuals. Subvencions

Resolució de 28 de març de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (DOGV 8526, de 10/04/2019).

RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l'any 2019. [2019/8197]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, «Suport a la Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.