Convocatories de formació

Convocatories de formació

Cicle formatiu SVE

Els jòvens que realitzen el servei de voluntariat europeu tenen el dret i el deure de participar en les activitats del cicle formatiu, que comprèn: la Formació a la eixida, la Formació a la arribada, l'Avaluació intermèdia i l'Event anual. Les entitats participants facilitaran que els voluntaris assistisquen a estes activitats formatives.   

Cada any es publica un calendari amb les activitats previstes per al cicle formatiu.

Pots trobar més informació sobre el cicle formatiu en el portal de la ANE.

Formació General TCA

Les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA), són una modalitat de projectes i activitats de l'Acció clau 2. Estes activitats són utilitzades per les Agèncias Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a aconseguir els seus objectius i atorgar-li un valor afegit.

Dins de les activitats de Cooperació Transnacional es troben els cursos de Formació, que poden ser coordinats per algun dels centres de recursos SALTO o per les agèncias nacionals. La informació detallada sobre el curs i el perfil dels participants s'arreplega en cadascuna de les convocatòries.

La informació s'actualtiza periòdicament.

A més de les activitats formatives presencials, s'estan desenvolupant cursos en línea d'àmplia participació i accés obert gràcies a la ferramenta d'Internet (MOOC)

 

Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) FINANÇATS PER ERASMUS+

Què són les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) ?

Són activitats formatives promogudes per les Agències Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a millorar la qualitat del programa i assolir els seus objectius.

Consistixen en jornades i seminaris que permeten donar formació específica i compartir les millors pràctiques i experiències del programa en tota Europa.

Qui pot participar ?

Estan dirigits a professionals de la joventut, jóvens treballadors, persones interessades, membres d'organitzacions acreditades, etc., sent requisit imprescindible que els participants pertanguen a un país del programa Erasmus+ o país veí de la Unió Europea.

Cada activitat es proposa per a un perfil concret de participants segons s'establix en cada una de les convocatòries.

On puc trobar la informació ?

L'Agència Nacional Espanyola, finança la majoria de les activitats.

Cada activitat té un termini de sol·licitud distint i les convocatòries es van publicant durant tot l'any. La duració de la formació diversa entre 1 i 7 dies i pot tindre lloc en qualsevol país de la Unió Europea.

Com puc inscriure'm ?

Primer, cal consultar les convocatòries obertes a través del Pla d'Activitats de Formació i Cooperació Transnacional (TCA).

En segon lloc, realitzar la inscripció, per mitjà de l'enllaç "inscripció online Salto Youth", tot tenint en compte els requisits exigits per a participar en la convocatòria,

Quines oportunitats oferixen les activitats TCA ?

Oferixen l'oportunitat de compartir i adquirir nous coneixements sobre temes relacionats amb el programa Erasmus+, millorar el reconeixement de competències per mitjà de l'aprenentatge informal i no formal, inclusió, diversitat cultural i competències interculturals, ciutadania europea activa, participació, ocupabilitat i emprenedoria social.

Com es realitza la selecció de participants ?

L'ANE (Agència Nacional Espanyola), s'encarrega de la selecció dels participants inscrits en les activitats TCA, a nivell nacional. D'acord amb el perfil sol·licitat es Du a terme una priorització dels candidats. Resolt el procés de selecció, l'ANE comunica als seleccionats la seua participació.