Convocatories de formació

Convocatories de formació

Cicle formatiu SVE

Els jòvens que realitzen el servei de voluntariat europeu tenen el dret i el deure de participar en les activitats del cicle formatiu, que comprèn: la Formació a la eixida, la Formació a la arribada, l'Avaluació intermèdia i l'Event anual. Les entitats participants facilitaran que els voluntaris assistisquen a estes activitats formatives.   

Cada any es publica un calendari amb les activitats previstes per al cicle formatiu. Ací pots consultar el calendari formatiu de SVE per a 2017.                            

Pots trobar més informació sobre el cicle formatiu en el portal de la ANE.

Formació General TCA

Les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA), són una modalitat de projectes i activitats de l'Acció clau 2. Estes activitats són utilitzades per les Agèncias Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a aconseguir els seus objectius i atorgar-li un valor afegit.

Dins de les activitats de Cooperació Transnacional es troben els cursos de Formació, que poden ser coordinats per algun dels centres de recursos SALTO o per les agèncias nacionals. La informació detallada sobre el curs i el perfil dels participants s'arreplega en cadascuna de les convocatòries.

Els cursos i activitats ofertats entre 2017-2018, poden consultar-se en el Pla de Formación i Cooperació. La informació s'actualtiza periòdicament.

A més de les activitats formatives presencials, s'estan desenvolupant cursos en línea d'àmplia participació i accés obert gràcies a la ferramenta d'Internet (MOOC)

 

Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) FINANÇATS PER ERASMUS+

Què són les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) ?

Són activitats formatives promogudes per les Agències Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a millorar la qualitat del programa i assolir els seus objectius.

Consistixen en jornades i seminaris que permeten donar formació específica i compartir les millors pràctiques i experiències del programa en tota Europa.

Qui pot participar ?

Estan dirigits a professionals de la joventut, jóvens treballadors, persones interessades, membres d'organitzacions acreditades, etc., sent requisit imprescindible que els participants pertanguen a un país del programa Erasmus+ o país veí de la Unió Europea.

Cada activitat es proposa per a un perfil concret de participants segons s'establix en cada una de les convocatòries.

On puc trobar la informació ?

Es poden consultar les activitats i els cursos oferits en el Pla anual d'activitats de cooperació transnacional 2017-2018.

L'Agència Nacional Espanyola, finança la majoria de les activitats.

Cada activitat té un termini de sol·licitud distint i les convocatòries es van publicant durant tot l'any. La duració de la formació diversa entre 1 i 7 dies i pot tindre lloc en qualsevol país de la Unió Europea.

Com puc inscriure'm ?

Primer, cal consultar les convocatòries obertes a través del Pla d'Activitats de Formació i Cooperació Transnacional (TCA).

En segon lloc, realitzar la inscripció, per mitjà de l'enllaç "inscripció online Salto Youth", tot tenint en compte els requisits exigits per a participar en la convocatòria,

Quines oportunitats oferixen les activitats TCA ?

Oferixen l'oportunitat de compartir i adquirir nous coneixements sobre temes relacionats amb el programa Erasmus+, millorar el reconeixement de competències per mitjà de l'aprenentatge informal i no formal, inclusió, diversitat cultural i competències interculturals, ciutadania europea activa, participació, ocupabilitat i emprenedoria social.

Com es realitza la selecció de participants ?

L'ANE (Agència Nacional Espanyola), s'encarrega de la selecció dels participants inscrits en les activitats TCA, a nivell nacional. D'acord amb el perfil sol·licitat es Du a terme una priorització dels candidats. Resolt el procés de selecció, l'ANE comunica als seleccionats la seua participació.