Visualització de contingut web

Ajudes

 

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

 
 

Resolució de 28 de març de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (DOGV 8526, de 10/04/2019).

 

 

 

Subvencions per a contractar o nomenar professionals de joventut 2020

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

Subvencions nominatives als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb més de 5.000 habitants per import de 33.000 € per a cadascun, amb la finalitat de contractar o nomenar professionals de joventut.

Procediment

Activitats del Programa de Joventut 2019

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2019

RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l'any 2019. [2019/8197]

a) Activitats d'oci educatiu.
b) Activitats de promoció del voluntariat jove i programes d'aprenentatge-servei.
c) Activitats de Fòrum Jove organitzades per entitats locals.

Termini de presentació:

Del 23 d´agost al 13 de setembre de 2019.

Procediment

 

Equipaments TIC subvencionables:

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019.

 

Termini de presentació:
Del 14 de maig al 27 de maig de 2019

Poden sol·licitar-les les entitats locals que presten un servei d'informació juvenil inscrit en el cens de la xarxa de serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.

Consulta ací la data d'nscripción en el censo de serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana

 

Procediment

Presentació documentació per a la justificació

Descarrega l'adhesió a la declaració d'Oci Educatiu per signar al ple del teu Ajuntament.

Mira i descarrega el logo de l'IVAJ+Generalitat
(necessari posar etiqueta al material adquirit amb esta subvenció)

 

Xarxa Jove:

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2020, del director general del Institut Valencià de la Joventut, de concesió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, «Suport a la Xarxa Jove», dels presupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

Interessats:
 
 

A partir de l'any 2018 l'IVAJ disposa d'una línia nominativa destinada a ajudes a consells locals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Consells locals beneficiaris de l'any 2019

 

Per mitjà d'una activa política de foment, l'IVAJ impulsa i promou la partipació dels jóvens en la societat a través de l'associacionisme.

Comissió d'avaluació

Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la que s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut.

 

 

Anunci de l'Excel·lentisima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern, de 26 de març de 2019, per a la concessió de subvencions destinades a les associacions juvenils de la província de València per al finançament dels programes juvenils executats en l'exercici 2019. (BOP 73. 15-04-2019)