D'interés

« Ves enrere

Ús obligatori de la mascareta en la Comunitat Valenciana

Ús obligatori de la mascareta en la Comunitat Valenciana

El Consell ratifica el pla de desescalada de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil

Regula la transició a la nova normalitat d'acord amb les mesures sanitàries i organitzatives.

Les activitats es realitzen en grups estables de 10 participants.

Noves mesures i ús obligatori de la màscara en la Comunitat Valenciana.

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que regula la transició a la nova normalitat de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil així com dels serveis i programes dependents de l'IVAJ.
 
En el text s'estableixen les mesures organitzatives per a l'activació de les escoles d'estiu i campaments urbans, sense pernoctació; els campaments, colònies, rutes per etapa i camps de voluntariat, amb pernoctació, així com les activitats en Centres d'Informació i Animació Juvenil (CIAJ), cases de joventut i centres juvenils junt amb els serveis i programes de l'IVAJ per a joves i entitats.
 
Les entitats promotores d'activitats tenen l'obligació de disposar d'un pla de contingència o d'un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de la COVID-19 i que s'adaptarà al projecte i a l'espai on es durà a terme l'activitat.
 
En el document s'estableix, així mateix, que els serveis i programes de l'IVAJ i les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscs establides en la legislació vigent, tant amb caràcter general, com de manera específica per a previndre el contagi de SARS-CoV-2.
 
També indica que la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades per als centres i llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.
 
Aspectes organitzatius de les activitats
 
En l'annex es detallen les condicions organitzatives, amb la divisió interna de les persones participants en qualsevol activitat, en grups estables d'edat de fins a 10 participants, més un monitor o monitora amb la titulació de MAT i, opcionalment, una persona en pràctiques de MAT i una acompanyant, si alguna persona participant ho requereix.
 
L'ús d'espais comuns s'establirà per torns, i s'extremaran les mesures d'higiene i prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu.
 
Les activitats en espais tancats es duran a terme garantint les mesures de distància física mínima de metre i mig entre els diferents grups de 10 participants.
 
NOU: amb la resolució de 17 de juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat es modifiquen algunes mesures, com l'ús de la mascareta que no serà obligatori en els supòsits següents:
a) Durant la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible usar-la.
b) En les activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l'aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l'afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres.
 
L'IVAJ habilitarà un pla de formació en línia en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu, i que serà obligatòria per a totes aquelles persones que vagen a participar com a monitor o monitora d'activitats de temps lliure.
 
En les activitats amb pernoctació i transport, les condicions s'adaptaran al que establisquen les autoritats competents. Així mateix, les activitats de menjador, dutxes, eixides, etc. es faran per torns, partint dels mateixos grups estables i seguint les normes i mesures adoptades en cada cas per l'entitat titular de la instal·lació o organitzadora de l'activitat.
 
Les activitats puntuals de la programació que requerisquen personal especialitzat (suport d'anglés, artístic, dansa, aventura, etc.) estan permeses mantenint les mesures de distància física i protecció corresponents. El personal d'estes activitats haurà de maximitzar els protocols de neteja prèvia i posterior a l'activitat de cada grup.
 
CIAJ, cases de joventut i centres juvenils
 
Els centres d'informació i animació juvenil, així com les cases de joventut i els centres juvenils, facilitaran els serveis d'atenció i informació i disposaran d'un pla de contingència amb els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19.
 
Les activitats i condicions organitzatives mantenen grups estables de 10 participants, en espais a l'aire lliure o en els espais tancats amb ventilació, sempre garantint les mesures de distància física. Es prioritzartan les activitats que no requerisquen contacte físic i les educatives relacionades amb la prevenció de la COVID-19.
 
Programes de l'IVAJ per a joves i entitats
 
La resolució estableix la gradual activació de programes de l'IVAJ com el programa Jove Oportunitat, l'expedició del Carnet Jove, les exposicions itinerants del programa M'importa... amb les limitacions que indiquen les autoritats competents, així com l'obertura de reserves en els albergs i residències juvenils amb la capacitat establida en el pla de contingència i condicionament.