TIPOLOGIA DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL

TIPOLOGIA DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL

Els centres d'informació juvenil (CIJ) són aquells que recopilen, tracten, elaboren i difonen informació adreçada específicament als joves i, en la mesura de les seues possibilitats, els ofereixen assessorament personalitzat.

Els centres associats d'informació juvenil (CIJA) són aquells que, promoguts per associacions, recopilen i difonen informació entre els joves.

Els punts d'informació juvenil (PIJ) difonen, entre els joves, materials informatius que, totalment o majoritària, els són proporcionats per un centre d'informació juvenil.

Les assessories o centres especialitzats (CIJE) són serveis que ofereixen informació i assessorament sobre temes concrets i específics.