Visualització de contingut web

Requisits per a participar

  • Caps de setmana d'immersió lingüística per a jóvens: Edat, de 18 a 35 anys.
  • Caps de setmana d'immersió lingüística per a professors: Professors de primària o secundària en actiu, que hauran d'acreditar mitjançant un certificat o nòmina recent.
  • Nivell de coneixements: Nivell intermedi de A2 a B2.