Oferta concertada

Oferta concertada

L'Institut Valencià de la Joventut, a través de la Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada ofereix l'ús de les instal·lacions juvenils per a la realització d'activitats de temps lliure:

a) ESTADES DE PRIMAVERA I ESTIU: des de l'1 de maig fins al 9 de setembre de 2018. Es formalitzaran en un imprès normalitzat, annex II i a través del procediment

b) ESTADES DE TARDOR I HIVERN: des del 10 de setembre de 2018 al 7 d'abril de 2019. Es formalitzaran en un imprès normalitzat, annex III, i a través del procediment

Beneficiaris 

Esta campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també grups de joves, que organitzen activitats de temps lliure juvenil

 

Mínim de places: 15
Edats: entre 7 i 30 anys
Màxim de nits: 15 nits (oferta de places)