RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'IVAJ

RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'IVAJ

 

FloridaHall

 

Les residències són instal·lacions dirigides a estudiants, per mitjà de convocatòria pública, per a proporcionar-los allotjament i servei d'alimentació a la joventut que, pels seus estudis, activitats acadèmiques o d'altres tipus, ha de desplaçar-se fora del seu domicili.

L'IVAJ, en el marc de la política de prestació de serveis als i les jóvens de la Comunitat Valenciana, gestiona diverses residències juvenils.

 

CONVOCATÒRIA DE PLACES EN RESIDÈNCIES JUVENILS CURS 2019/2020

 

Resolució de concessió de places de Residències Juvenils del curs 2019/20

 

L'IVAJ convoca places de residents per a joves estudiants i per a joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar, a les nostres residències juvenils per al curs acadèmic 2019/2020. Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'esta convocatòria hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud. 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model que figura en l'annex II de forma presencial en els registres de l'IVAJ, en el Registre electrònic, o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

CONVOCATÒRIA 2019/2020

Termini:

El termini de presentació d'instàncies serà des del 15 de juny fins al 02 de juliol.

Per al curs 2019/2020 els preus són:

RESIDENCIES

PREUS/MES/PERSONA

Habitació individual

Habitació doble

Residència juvenil La Florida, d'Alacant

463,50 €

459,00 €

Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana

450,00 €

408,00 €

Residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló

--

306,00 €

Els que obtinguen plaça hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en què se'ls haja adjudicat la plaça, des del dia 19 fins a les 14:30 del dia 30 d'agost de 2019.