Visualització de contingut web

Cos Europeu de la Solidaritat

Esta iniciativa de la Unió Europea té com a objectiu oferir als joves oportunitats per a construir una societat més inclusiva, donar suport a les persones amb menys oportunitats i respondre als reptes de la societat actual d'acord amb els objectius de l'Estratègia Europea de Joventut 2019-2027.
 
El Cos Europeu de Solidaritat té els seus fonaments en els assoliments aconseguits durant més de 25 anys amb els programes europeus en l'àmbit de la joventut i la solidaritat i, especialment, en l'èxit del Servei Voluntari Europeu (SVE) dels programes Joventut en Acció i Erasmus+.
 
La creació del CES suposa un punt d'entrada únic per a les activitats de solidaritat en tota la Unió Europea i permet als joves desenvolupar les seues competències mentre realitzen serveis de voluntariat en el seu propi país o a l'estranger.
 
Un altre de les seues finalitats és facilitar la transició dels joves des del món acadèmic al mercat laboral. Per a això, se'ls brinda l'oportunitat d'iniciar la seua marxa en el mercat de treball per mitjà de pràctiques professionals o ocupacions en àmbits relacionats amb la solidaritat, dins dels seus països i fora d'ells.
 

Per a això, el CES donarà suport a les següents accions:

- Associacions de voluntariat

- Projectes de voluntariat (individual o en grup)

- Projectes solidaris

- Pràctiques professionals i ocupació en el Cos Europeu de Solidaritat

Els joves que participen en el Cos Europeu de la Solidaritat hauran d'acceptar i defensar les seues objetius i principis.

El programa està dirigit a joves entre 18 i 30 anys. Per a participar cal  inscriure's en una plataforma europea que guarda les dades en el Sistema del Cos Europeu de la Solidaritat, on accediran posteriorment les organitzacions per a buscar persones que vulguen participar en els seus projectes i convidar-los a incorporar-se a aquests.
 

Els projectes en els quals es pot participar són molt variats i tenen fonamentalment un contingut social, com per exemple, l'ajuda a la prevenció de catàstrofes naturals o la col·laboració en la reconstrucció posterior o l'assistència en centres d'acolliment als sol·licitants d'asil. Pots consultar una llista de projectes tipo.

La durada dels projectes del Cos Europeu de la Solidaritat serà de dos mesos a un any i es desenvoluparan, gneralmente, dins dels Estats membres de la Unió Europea.
 

Pots trobar tota la informació sobre aquest programa en la pàgina web del Portal Europeu de la Joventut.

Tota la informació al voltant del CES així com la guia del programa estan disponibles en esta pàgina