Visualització de contingut web

Cos Europeu de la Solidaritat

Aquesta iniciativa de la Unió Europea té com a objectiu oferir als joves oportunitats per a construir una societat més inclusiva, donar suport a les persones amb menys oportunitats i respondre als reptes de la societat actual d'acord amb els objectius de l'Estratègia Europea de Joventut 2019-2027.

La creació del CES suposa un punt d'entrada únic per a les activitats de solidaritat en tota la Unió Europea i permet als joves desenvolupar les seues competències mentre realitzen serveis de voluntariat en el seu propi país o a l'estranger.

Un altre de les seues finalitats és facilitar la transició dels joves des del món acadèmic al mercat laboral. Per a això, se'ls brinda l'oportunitat d'iniciar la seua marxa en el mercat de treball per mitjà de pràctiques professionals o ocupacions en àmbits relacionats amb la solidaritat, dins dels seus països i fora d'ells.

El CES donarà suport a les següents accions:

- Associacions de voluntariat

- Projectes de voluntariat (individual o en grup)

- Projectes solidaris

- Pràctiques professionals i ocupació en el Cos Europeu de Solidaritat.

Els projectes en els quals es pot participar són molt variats i tenen fonamentalment un contingut social. Els àmbits en els quals es desenvolupen principalment són: el medi ambient, l'assistència i la inclusió social, la cultura, la informació juvenil i l'educació no formal, entre uns altres. Pots consultar una llista de projectes tipus.

La durada dels projectes del Cos Europeu de la Solidaritat serà de dos mesos a un any i es desenvoluparan, generalment, dins dels Estats membres de la Unió Europea.

Pots trobar tota la informació sobre aquest programa en la pàgina web del Portal Europeu de la Joventut.

Qualsevol jove entre 17 i 30 anys, amb ciutadania o residència legal en un país de la UE pot registrar-se per a participar en el Cos Europeu de Solidaritat, comprometent-se a acceptar i defensar els seus objectius i principis. L'edat mínima per a participar en un projecte solidari és de 18.

Las organitzacions dels Estats membres de la UE que desitgen participar, hauran de presentar les seues sol·licituds en el marc del Cos Europeu de Solidaritat i tindran que estar en possessió del Segell de Qualitat corresponent a l'acció a la qual presenten el projecte (ocupacional o voluntariat). Les entitats que ja estiguen acreditades per al Servei Voluntari Europeu (SVE) d'Erasmus+ podran presentar projectes de voluntariat al CES, sense necessitat d'obtindre el nou Segell de Qualitat.

El termini per a presentar aquests projectes, en la convocatòria de 2018, finalitza el 16 d'octubre.

Enllaços externs:

 

El Cos Europeu de Solidaritat té els seus fonaments en els assoliments aconseguits durant més de 25 anys amb els programes europeus en l'àmbit de la joventut i la solidaritat i, especialment, en l'èxit del Servei Voluntari Europeu (SVE) dels programes Joventut en Acció i Erasmus+.

Descarrega't la inforgrafia