Visualització de contingut web

Tipus de projecte

Acció 1. Movilitat de les personas per motius d'aprenentatge

  • Intercanvis jovenils: a través d'estos projectes, els jòvens podrán desenvolupar les seus habilitats, guanyar experiències interculturals, adquirir noves formes de coneixement i aprendre sobre la societat i la cooperació europea.
  • Servei de Voluntariat Europeu: permet als jòvens recopilar noves experiències, idees i perspectives mitjançant la seua participació en un projecte sense ànim de lucre en el estranger.

Acció 2. Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

  • Suport a les Associacions estratègiques en l'àmbit de la educació, la formació i la joventut: un format obert per a projects innovadors que milloren la qualitat de la educació, la formació i la joventut (inclou les iniciatives transnacionals).

Acció 3. Suport a la reforma de polítiques

  • Diàleg estructurat: Les reunions entre jòvens i responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut.