T'interessa

SIJ

Serveis d'Informació Juvenil

XARXA VALENCIANA D'INFORMACIÓ JUVENIL

L'IVAJ, de conformitat amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, potència i impulsa el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, i coordina el seu funcionament a través del CCDIJ (Centre Coordinador de Documentació i Informació Juvenil)

Els serveis d'informació de la Xarxa Valenciana tenen com a principal objectiu proporcionar al jove la informació més actualitzada, la documentació que li fa falta per als seus projectes i les assessories que li permeten desenvolupar-los. Està integrada per tots aquells centres i punts d'informació distribuïts per la nostra comunitat autònoma i que figuren en el cens de l'IVAJ.

A més, amb la resta de l'Estat s'estableix mitjançant la coordinadora de Centres de Coordinadors a través de l'INJUVE. De la mateixa manera a nivell europeuo, ERYICA agrupa les entitats responsables de la Informació Juvenil en el seu territori, segons la Carta Europea de Información Juvenil i actualment segons els principis d'informació en linia a la joventut.