Visualització de contingut web

PROGRAMA JOVE OPORTUNITAT

L'IVAJ llança, com a experiència pilot, el programa JOVE OPORTUNITAT, que promou la realització de tallers d'assessorament i motivació per a jóvens amb baix nivell de formació, que han abandonat els estudis sense completar ni el Batxillerat ni una FP de Grau Mitjà.

Els tallers, l'execució dels quals s´ha iniciat al gener de 2017, els finançarà el Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil i els duen a terme pedagogs i monitors experts en coaching de jóvens i adolescents.

Ací en teniu un esquema de preguntes-respostes que resumeixen el contingut del Programa.

Què és un taller JOVE OPORTUNITAT?

És un lloc en què jóvens de 16 a 21 anys, amb baix nivell de formació i sense ocupació, potser desmotivats i sense una idea clara de com eixir d'eixa situació, reben assessorament i orientació (coaching), en grup i també individual. És una intervenció ràpida (quatre mesos) i "de xoc", que pretén donar un gir radical a la manera en què s'enfronten a la realitat: personal, social i laboral.
Des d'un enfocament integral, cada jove participant reflexionarà sobre el seu projecte de vida i, a continuació, definirà un projecte professional, que es concretarà en un itinerari personalitzat que seguirà a partir de l'endemà del seu pas pel taller. Un camí que els portarà a aconseguir els seus objectius vitals i professionals.
La filosofia que inspira esta actuació va nàixer a França ("Escoles de la Segona Oportunitat") i, pels bons resultats obtinguts, el Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil (FSE-IEJ) ara dóna suport a la seua implantació a Espanya.

Participant en un taller JOVE OPORTUNITAT s'aconsegueix un "títol oficial"?

Després del pas pel taller, l'Institut Valencià de la Joventut expedirà un certificat d'assistència. Però els tallers JOVE OPORTUNITAT són "educació no formal" i no un curs de "qualificació professional": no hi ha ni assignatures ni exàmens ni llibres.
I, no obstant això, es pretén que cada participant descobrisca el camí per a millorar la qualificació i també les expectatives de trobar una ocupació de qualitat i sostenible en el temps.
En el taller JOVE OPORTUNITAT s'obri una porta i, encara que creuar-la depén de la voluntat de cada jove, el coaching que es reba l'ajudarà a enfortir eixa voluntat, a adquirir l'actitud necessària per a definir i aconseguir els objectius que es propose.

En un taller JOVE OPORTUNITAT es proporciona un contacte amb el món real de les empreses?

Cada jove visitarà un mínim de 20 "empreses d'acollida" en estades molt breus, d'una a tres 'jornades laborals', en què conviurà amb professionals de 10 sectors (famílies professionals) distints, com a mínim.
L'objectiu és que adquirisca una visió global del mercat laboral, des de la qual realitzar, de forma fundada, l'opció personal per una via professional determinada.
Esta opció potser li confirmarà idees prèvies..., però també és possible que siga el resultat del descobriment d'una passió nova per una professió en què no haguera pensat mai.

Qui organitza un taller JOVE OPORTUNITAT?

L'IVAJ serà el responsable de contractar l'entitat o empresa, experta en formació/orientació d'adolescents i jóvens, que executarà el taller, hi aportarà coaches i seleccionarà empreses d'acollida. Es comptarà tambè amb els ajuntaments que vulguen participar en la fase de selecció de jovens participants, col·laborant amb els orientadors dels centres d'educació secundaria del seu municipi.

Per a més informació: FSE_ivaj@gva.es

 

Iniciativaocupaciojuvenil_ivaj