Visualització de contingut web

PROGRAMA JOVE OPORTUNITAT

El programa Jove Oportunitat - JOOP és una iniciativa de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) l'objecte de la qual és la realització d'accions d'orientació i assessorament –coaching, entrenament– per a joves entre 16 i 21 anys que abandonen els estudis sense haver aconseguit completar el Batxillerat o un cicle formatiu (FP) de Grau Mitjà.

Es tracta d'actuar sobre el col·lectiu juvenil que hi ha darrere de les estadístiques de fracàs escolar i abandó educatiu abans d'hora (AET), un problema amb molta incidència a la Comunitat Valenciana, amb uns nivells superiors a la taxa mitjana estatal i dels més alts d'Europa.

Enfront d'altres programes que actuen sobre joves de baix nivell de formació que ni estudien ni treballen, el programa JOOP presenta una singular idea rectora:

Per tal que qualsevol altra intervenció sobre el jove tinga unes raonables expectatives d'èxit a mitjà termini, prèviament cal actuar sobre la seua ACTITUD, donant-li suport en la construcció d'un projecte de vida integral en què es definisquen les metes a aconseguir.

Es tracta de joves que –després d'anys de més o menys fracassos escolars– han deixat de banda els estudis, però no estan preparats per a enfrontar-se a un programa de "segona oportunitat" de contingut exclusivament acadèmic, ni tampoc per a entrar, amb opcions sostenibles, en el mercat laboral.

El programa JOOP pretén actuar com a revulsiu, ser un punt d'inflexió en les vides d'aquests xics i xiques, que els faça modificar d'arrel la seua manera de pensar i d'actuar; una experiència vital de canvi en la qual un/a coach –un/a entrenador/a–, la peça angular del programa, acompanyarà cada jove i en serà el referent.

La tasca de coaching en què es concreta el programa Jove Oportunitat es farà de manera intensiva entre febrer i juliol, en grups de 8 a 16 participants i sessions de 4 hores diàries, i també de personalitzada, atenent la diversitat de situacions.

En el coaching grupal s'aprofitaran les sinergies de la interacció entre participants, mentre que en el coaching personal la relació es basarà en la confiança, per mitjà de sessions individuals de cada jove amb el seu coach personal, el contingut de les quals serà confidencial.

L'execució d'una JOOP es basa en la col·laboració entre l'IVAJ i els ajuntaments. Es parteix de la idea que només actuant a nivell local és possible que tinga èxit una actuació com la que es proposa, que requereix la coordinació eficaç dels agents que actuen sobre el terreny (àrees municipals d'educació, serveis socials i joventut)

Així mateix, és fonamental la implicació dels centres docents de secundària del municipi. El programa Jove Oportunitat es guia pel principi d'actuació prompta, que tracta de remeiar una situació que es més difícil de resoldre com més es prolonga en el temps. I per això requereix la participació de les persones que han sigut profesores i orientadores d'aquests i aquestes joves, ja que són els qui millor saben quins xics i quines xiques necessiten una JOOP.

Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:

-Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal-1)

-Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal-2)

-Mòdul d'orientació professional (visites a "empreses d'acollida")

-Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà

-Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en una JOOP

 

Per a més informació: FSE_ivaj@gva.es

Entrevista a Jesús Martí, director general de l'IVAJ visitant el programa Jove Oportunitat al Pilar de la Horadada

FICHA TÈCNICA