Visualització de contingut web

Cos Europeu de la Solidaritat

Es tracta d'una nova iniciativa de la Unió Europea que te com a objectiu la creació d'oportunitats per a que els jòvens realitzen serveis de voluntariat o col·laboren en projectes, dins o fora dels seus països, que redunden en beneficis per a comunitats i ciutadans de tota Europa.

Els jòvens que participen en el Cos Europeu de la Solidaritat hauran d'aceptar i defendre els seus objectius i principis.

El programa s'adreça a jòvens entre 18 i 30 anys. Per a participar-hi cal  inscriure's en una plataforma europea que guarda les dades en el Sistema del Cos Europeu de la Solidaritat, on hi accediran posteriorment les organitzacions per a buscar persones que vulguen participar en els seus projectes i convidar a incorporar-se als mateixos.

Els projectes en els que es pot participar són molt variats i tenen fonamentalment un contingut social, com per exemple, l'ajuda a la prevenció de catàstrofes naturals o la col·laboració en la reconstrucció posterior o la assistència en centres d'acollida als sol·licitants d'asilo. Pots consultar una lista de projectes tipus.

La durada dels projectes del Cos Europeu de la Solidaritat serà de dos mesos a un any i es desenvoluparan,en general, dins dels Estats membres de la Unió Europea.

Pots trobar tota la informació sobre este programa en la página web del Portal Europeu de la Joventut.