Visualització de contingut web

Ajudes

NOVETATS:

 

Resolució de 7 de novembre de 2017, del secretari general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es procedeix a la concessió de les ajudes convocades a l'empara de la Resolució de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i a les entitats prestadores de serveis de la joventut titulars d'escoles d'animació juvenil per a l'any 2017 (DOGV núm. 8174, de 21/11/2017)

 

Per mitjà d'una activa política de foment, l'IVAJ impulsa i promou la partipació dels jóvens en la societat a través de l'associacionisme.

Comissió d'avaluació

Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la que s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut.

 

Resolució de 13 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana per a l'any 2017 (DOGV núm. 8070 de 26/06/2017)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ: (Convocatòria 2016)

 

Resolució de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a consells locals de la joventut per a l'any 2017 (DOGV nº 8069, de 23/06/2017)

Resolució de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles d'animació juvenil per a l'any 2017 (DOGV nº 8069, de 23/06/2017)